Numele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Numele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice este Bote Mariana