Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatilor sau institutiilor publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor,; programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; programul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

In cadrul Primariei Comunei bobilna din lipsa de personal nu exista un compartiment  special destinat rezolvarii problemelor la care face referire Legea nr. 544/2001, informatiile de interes public putand fi obtinute  in functie de tematica in cadrul biroului specific.

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

Primaria Comunei Bobilna, str. Principala, nr. 37, telefon 0264355046, fax 0264355086, e-mail: primar@primariabobilna.ro, web: http://www.primariabobilna.ro/

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzind documentele de interes public

h) lista cuprinzind categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

j) Salarii angajati Primaria Comunei Bobilna