Regulamentul de functionare al aparatului de specialitate al primarului com Bobilna