Anunt privind consultarea publica asupra variantei electronice revizuite a intravilanului aferent Planului Urbanistic General al Comunei BOBÂLNA